HU

Kutatás-fejlesztési projektek

Cégünk több európai uniós és hazai IT fejlesztési projektet valósított meg, melyek fő irányvonala a digitális biztonságtechnika és képfeldolgozás, illetve az eLearning és a multimédia.

A projekt fő célja a női informális gondozók felkészültségének megerősítése az alapvető digitális készségek és tudás megszerzése révén, hogy teljes mértékben kiaknázhassák az ezekben rejlő lehetőségeket a digitális egészségügyi szolgáltatások és technológiák területén.

Digitalis 2021–2024

A MASTERS' I projekt keretében olyan, mesterséges intelligencián és videokép-elemzésen alapuló diagnosztikai rendszert dolgozunk ki, amellyel a gazdák korán felismerhetik a szarvasmarhák sántaságát és mozgásszervi betegségeit.

MASTERS’ I 2021-2023

Kidolgozunk a szakoktatás számára egy új képzési, beavatkozási modellt, amely a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosít.

Vetwork 2020-2023

A projekt résztvevői magáncégekkel és akadémiai intézményekkel együttműködve, középiskolákon és szakiskolákon keresztül népszerűsítik a kiberbiztonsági szakterületet, és áthidalják a nemek közti szakadékot az iparágban.

BeaCyberPro 2018-2021

Az EU aktív idősödést célzó politikájával összhangban szeretnénk minőségi tanulási lehetőségeket nyújtani az idősebb (60 év feletti) felnőttek számára egy felhasználóbarát online platform kidolgozása révén.

BESS 2018-2020

Az AISAB projekt az EU-beli kkv-k innovációfejlesztésével és annak hatásával foglalkozik, a felsőoktatáson és a szakképzésen keresztül fejleszti a kkv-k innovációját támogató készségeket. 

Aisab 2017-2020

Latte nevű rendszerünkkel a gazdák bármikor, bárhol hozzáférhetnek az állataik legutóbbi helyadataihoz és egészségi állapotra vonatkozó adataihoz. A jel adó-érzékelő eszköz és a szoftver is használható legeltető és telepi állattartásban.

Latte 2017-2019

Kidolgoztunk egy olyan továbbképzési programot, amely felkészíti a résztvevőket az okoseszközök és netes alkalmazások használatára az idős emberek gondozásában.

Grandis 2016-2019

A Lisszaboni Egyezmény által kijelölt nyolc kulcskompetencia közül az egyik kompetenciacsokor a vállalkozásismeretekre vonatkozik. Mivel a vállalkozói készség nem egy konkrét kompetencia, inkább egy sor készség és képesség, a projekt játékosított formában ad teret a szóban forgó kompetenciákat fejlesztésére.

Plentis 2014-2016

A projekt célja, hogy segítsen a kkv-k ügyvezető igazgatóinak és vezetőinek felismerni az innováció fontosságát, és az innovációt a napi gyakorlat részévé tenni.

2inno 2013-2015

Részt vettünk az „ICT for health, ageing well and inclusion, 3.5 Biophotonics solutions for diagnosis, monitoring and treatment of diseases” című felhívásra benyújtott pályamű tudományos előkészítésében, valamint a benyújtáshoz szükséges konzorciumi munkában.

Telepoc 2013-2014

A projekt céljai: képzési programok (tartalmi és módszertani) fejlesztése, digitális tartalomfejlesztés (68 tantárgy elektronikus tananyagának fejlesztése), tartalomszolgáltatás modernizációja, tudásmenedzsment-rendszer létrehozása, valamint a képzők képzése.

ELTE TTK 2012-2014

A projekt célja egy nyelvtechnológiai megoldásra épülő webalkalmazás fejlesztése, amely összegyűjti, rendszerezi és értékeli az ökoinnovációkat, szektortól függetlenül, és egy online auditot követően automatikusan, személyre szabva kiajánlja az érdeklődő vállalkozásoknak.

KMR-12 2012-2014

Partnereinkkel az informatikai szakterületen működő oktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzésén dolgoztunk, annak érdekében, hogy javuljon a képzési rendszerek minősége, és a diákok versenyképes végzettséggel és felkészültséggel lépjenek ki a munka világába.

ITACA 2012-2014

Az Intel® Teach program része az Intel befektetési programjának, melynek célja a képzés minőségének javítása az egész világon. Az Intel® Teach tananyagok magyarországi adaptációjára a Prompt Oktatóközpont kapott megbízást.

Intel Teach 2012

A térinformatikai rendszerek alkalmasak a helyhez kötött információk tárolására, gyors megjelenítésére és összetett elemzésére, ezért a térinformatikai információk használata nélkülözhetetlen követelmény napjaink környezetvédelmi rendszerének bemutatására szolgáló információs rendszerek számára.

TeIR-VÁTI 2011

Konzorciumi partnerként vettünk részt a 7. Kutatási és Technológiai keretprogram (FP7) felhívására benyújtott pályamű tudományos előkészítésében, és a feladatokhoz jogi, pénzügyi, iparjogvédelmi tanácsadási, pályázatírási szolgáltatást vettünk igénybe.

SEEDs 2011-2012

Az SME 2.0 projekt eredményei segítik a kis- és középvállalkozásokat, hogy ingyenes hálózati és web 2.0-s eszközökre alapozva megújítsák üzleti tevékenységüket. Ezenkívül támogatja a jövő vállalkozóinak oktatóit abban, hogy javítsák a szakképzés minőségét.

SME 2.0 2011-2012

Hátrányos helyzetű munkavállalók képzési-foglalkoztatási programjában vettünk részt munkaadóként. A Befogadó munkahely program keretében grafikai asszisztens, programozóasszisztens és webszerkesztő munkakörökre készítették fel a projekt résztvevőit, akik később a Prompt munkatársai lettek.

Befogadó munkahely program 2009-2011

Együttműködésen alapuló tanítási-tanulási környezetet fejlesztünk, amelyben bevonjuk a pedagógusokat a hálózati kommunikáció, a tudásmegosztás közegébe.

TeNeGEN 2008-2010

A fejlesztés célja, hogy integrálja és egyben fejlessze a videorögzítő rendszert, intelligens eseménymenedzser alapú IP kamerás megfigyelőrendszer megoldással. Az így kifejlesztett rendszer egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik IP és analóg kamerák területén.

Reckon 2006

A Leonardo program keretében (2004–2006) a konzorcium három informatikai szakma követelményrendszerét dolgozta ki az EQF (European Qualification Framework) ajánlásainak megfelelően.

Embedding ICT 2004-2006