HU

E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n

A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 projekt céljai:

  • képzési programok (tartalmi és módszertani) fejlesztése, digitális tartalomfejlesztés (68 tantárgy elektronikus tananyagának fejlesztése)
  • tartalomszolgáltatás modernizációja, tudásmenedzsment rendszer létrehozása,
  • az eredmények hasznosításához, fenntarthatóságához és folyamatos továbbfejlesztéshez szükséges oktatói felkészültség megteremtése, a képzők képzése.

A projekt, összhangban a Digitális Megújulás Cselekvési Terv célkitűzéseivel,

  • megteremti az intézmény korszerű digitális tartalomszolgáltatásának alapjait, kialakítja az oktatók és hallgatók együttműködését ösztönző, inspiratív, hálózati tanulási környezetet,
  • az oktatók bevonásával létrehoz egy folyamatosan továbbfejleszthető digitális tananyagkönyvtárat 68 korszerű természettudományos tananyag digitális változatának előállításával,
  • a fejlesztési eredmények fenntarthatóságának érdekében felkészíti az intézmény oktatóit az IKT eszközök, a digitális tartalmak használatára, korszerű oktatási módszerek alkalmazására.

Az egymással szoros összefüggésben lévő projektelemek lehetővé teszik a képzési szerkezet átvizsgálását, az oktatási módszerek korszerűsítését, azt, hogy a fejlesztések eredményei beépüljenek az intézmény oktatási programjába, növelve a hallgatók természettudományos pályák iránti érdeklődését és a versenyképes végzettséggel rendelkező fiatal műszaki és természettudományos szakemberek számarányát.

Projektpartnerek:

  • ELTE TTK – projekt koordinátor
  • Prompt Oktatóközpont – digitális tartalmak (XML/DocBook), e-tankönyvek előállítása, oktatók eLearning módszertani képzése
  • Hallgatói Alapítvány – keretrendszer-fejlesztés