HU

TeIR-VÁTI

A VÁTI Nonprofit Kft. Információszolgáltatási Igazgatósága az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) informatikai alkalmazásainak használatát segítő, 

  • nyílt forráskódú, eLearning keretrendszerben megvalósított oktatóalkalmazás, valamint
  • narrációval kiegészített oktatóvideó

készítését tervezi.

A területfejlesztés és területrendezés a környezetet alakító és élőhelyünkre jelentős hatást gyakoroló tevékenységek. Fontos, hogy a fejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek készítése, illetve a szakmai munkát követő politikai döntések meghozatala során pontosan ismerjük a demográfiai és társadalmi, illetve a gazdasági folyamatokon kívül a környezetünk fizikai jellemzőit, az ember alkotta létesítményeket és a természeti elemeket is.

Az említett ágazatokat bemutató adatok területi vonatkozásúak. A fejlesztési, tervezési feladatok ellátása során az ágazati információkat helyhez kötötten és egymással szintetizálva szükséges vizsgálni, hiszen csak így lehet kellően megalapozott elemzéseket készíteni. Megfelelő döntések csak kellően előkészített elemzésekre támaszkodó programok, tervek alapján hozhatók.

A térinformatikai alapon működő rendszerek alkalmasak a helyhez kötött információk tárolására, gyors megjelenítésére és összetett elemzésére, ezért a napjainkban készülő és a környezetünk bemutatását szolgáló információs rendszereknél nélkülözhetetlen követelmény a térinformatika alkalmazása.

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára:

  • lehetővé tegye az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek megismerését, változásainak figyelemmel kísérését és európai uniós összehasonlítását,
  • információt szolgáltasson az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, valamint a területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek, szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával,
  • segítsen a kormányzati, regionális, térségi, megyei, kistérségi, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és ellenőrző szervezeteknek a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítésében és meghozatalában; a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzésében, valamint a terület- és településfejlesztési, illetve a terület- és településrendezési tervek készítésében,
  • információkat biztosítson a regionális, a térségi, a megyei és a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, illetve a többcélú kistérségi társulások számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

A TeIR működtetésének jogszabályi keretét a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 31/2007. (II. 28.) Kormányrendelet adja. A rendszerben található adatok körét részletesen a Kormányrendelet mellékletei tartalmazzák.

A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az interneten keresztül érhetőek el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak. A TeIR rendszernek számos olyan alkalmazása van, amely nem regisztrációhoz kötött, így bárki számára hozzáférhető. A regisztráció nélkül elérhető alkalmazások a Térport portálon működnek.