HU

SME 2.0

Az SME 2.0 projekt eredményei segítik a kis- és középvállalkozásokat, hogy  ingyenes hálózati és web 2.0-s eszközökre alapozva megújítsák üzleti tevékenységüket. Ezenkívül támogatja a jövő vállalkozóinak tanárait és oktatóit abban, hogy az SME Learning módszer adaptálásával javítsák a szakképzés minőségét.

A kis- és középvállalkozásokat világszerte a gazdasági növekedés hajtóerőinek tartják. Az Európai Bizottság által kiadott kisvállalkozói intézkedéscsomagban (Small Business Act) egyértelműen megfogalmazódik: a következő évek kiemelt politikai célja az európai kkv-k gazdasági szerepének azonosítása.

A törvény hangsúlyozza, hogy a kkv-k központi szerepét mindenki számára nyilvánvalóvá kell tenni, és meghatározza a 10 legfontosabb alapelvet. A VIII.:

„A cégek a 60%-ának véleménye szerint az iskolai évek alatt nem alakulnak ki a vállalkozóknak és a vállalkozások alkalmazottainak elengedhetetlenül fontos készségek, kompetenciák. A felmérésekből az derül ki, hogy társadalmi méretekben jelentkezik az igény arra, hogy a fiatalok megfelelő szintű írási, olvasási, természettudományos, menedzsment-, technikai, informatikai, nyelvi kompetenciákkal rendelkezzenek, és képesek legyenek a kreatív munkavégzésre. Amitől a kkv-k különösen szenvednek, az az új technológiákat alkalmazni képes munkaerő hiánya.”

Az intézkedéscsomagot számtalan, a kkv-k számára készült képzési program fejlesztése követte. Ennek köszönhetően a hatékony üzleti menedzsmenthez szükséges tudásanyag ma már az interneten és nyomtatott formában egyaránt elérhető. Ennek ellenére még a legifjabb vállalkozók (a netgeneráció  tagjai) sincsenek igazán tudatában az új infokommunikációs technológiákban, a közösségi hálózatokban, az online együttműködésben, a hálózati kommunikációs eszközökben rejlő üzleti lehetőségeknek.

A legújabb felmérések eredményei szerint nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte problémát jelent a kisvállalkozók számára a korszerű, webes tudásmenedzsment-eszközök alkalmazása – annak ellenére, hogy az erre vonatkozó elméleti ismeretek nagy tömegben elérhetőek az interneten.

Az internet ingyenesen elérhető, a vállalkozások szakmai és menedzsment feladatait megkönnyítő, a csoportmunkát, a munkatársak közötti együttműködés és kommunikáció, valamint a marketing hatékonyságát növelni képes web 2.0-s hálózati alkalmazások sokaságát kínálja. Az ezzel kapcsolatos tudás közvetítésének azonban sokkal hatékonyabbnak kellene lennie, és hatékonyabb is lehetne, ha a „csináld, hogy megtanuld” módszert követné.

A Prompt több éve tart informatikai tréningeket kis és középvállalkozások vezetőinek, munkatársainak, ezért volt alkalmunk felismerni, hogy hol van igazán nagy eltérés a képzési kínálat és a képzési igény között.

A technológia által támogatott oktatás (TEL – Technology Enhanced Learning), az eLearning területén végzett kutatások egyre gyakrabban vonják le azt a következtetést, hogy a pedagógiai, szociológiai és technológiai tényezőket, a kisvállalkozások szervezeti működésének, gazdasági helyzetének sajátosságait messzemenőkig figyelembe kell venni, a különböző tényezők és megközelítések szinergiája alapvetően fontos ahhoz, hogy egy eLearning termék alkalmas legyen a kkv-k mindennapi munkájában hasznosítható tudás közvetítésére.

Az SME 2.0 projekt olyan nyílt oktatási környezet kialakítását célozza, amely az információs társadalom tanuláselmélete, a konnektivizmus elméleti megfontolásaira építve, a legújabb web 2.0-s eszközöket integrálva létrehozza a hazai kisvállalkozások közötti tudásmegosztást, együttműködést támogató online tanulási környezetet.

Olyan képzési módszertant dolgoz ki, amely a kkv-k sajátosságait, munkahelyi és szervezeti adottságait messzemenőkig figyelembe veszi.

Az SME 2.0 innovációtranszfer két korábbi, sikeres Leonardo-projekt eredményeit adaptálja hazai környezetben. A donorprojektek:

  • a TeNeGEN, amely az e-learning 2.0 gyakorlati megvalósítása online tanártovábbképzési programban, és
  • az „SMELearning – Stratégiai ajánlások: hogyan tegyük működőképessé az IKT eszköztárat a kisvállalkozások számára tervezett képzésekben”.

Az adaptáció célja a módszertani megfontolások életre keltése: az SME 2.0 konzorcium az SMELearning projektben kimunkált módszertani ajánlásokat a Tenegen projektben sikerrel tesztelt e-learning 2.0-s képzési gyakorlatával ötvözi. Az adaptáció során létrejött terméket a konzorcium az európai ajánlásokhoz illeszti.

Célország: Magyarország

Részt vevő országok: Magyarország, Írország, Anglia, Olaszország

A partnerségben 10 intézmény működik együtt, köztük a donorprojektek tulajdonosai, a célcsoport képviseletében angliai és magyar kisvállalkozók, egy hazai szakközépiskola, és egy, a képzések európai szintű szabványosításában élen járó, az eredmények európai szintű hasznosításában komoly szerepet vállaló olasz intézmény.

A projekt weboldala: http://smepro.eu/hu