HU

TeNeGEN – tanárok, tanítás és a netgeneráció

A Tenegen konzorcium egy együttműködésen alapuló tanítási-tanulási környezetet fejleszt, amelyben nem oktatni kívánja az e-learning módszereket a pedagógusoknak, hanem bevonni szándékozik őket a hálózati kommunikáció, a tudásmegosztás közegébe.

A TeNeGEN innovációtranszfer keretében két korábbi LdV projekt eredményeit építi be a pedagógus-továbbképzési program fejlesztésébe.

Az innovációtranszfer keretében három korábbi európai uniós fejlesztés eredményeit integráljuk.

  1. Az olasz koordinációjú SLOOP projekt (Tananyagelemek nyílt megosztása) a szoftverfejlesztésben elterjedt „nyílt forráskódot” alkalmazza oktatási környezetben.
  2. A NETIS (Hálózati tanulás az információs társadalomban) projekt az információs társadalom napjainkban formálódó új filozófiai, szociológiai és pedagógiai paradigmáit fogalmazza meg.
  3. Az „E-learning, a jövő iskolája” az NSZFI által kezdeményezett és a Prompt Oktatóközpont által kidolgozott tanár-továbbképzési program tapasztalatait integrálja a TeNeGEN fejlesztésekbe.
 

Projektadatok:

Rövidítés: TeNeGEN
Cím: Connect the teachers to reach and teach the Net Generation
Időtartam: 2008. október 1. – 2010. szeptember 30.
Típus: innovációtranszfer
Program: Leonardo da Vinci – LLL
Részt vevő országok: Magyarország, Olaszország, Törökország, Németország, Skócia
A projekt honlapja: https://tenegen.eu/