HU

VETWork – Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással

A VETWork projekt célja egy új képzési, beavatkozási modell kidolgozása, amely szorosan kapcsolódik a szakképzés területén megfogalmazott szektorspecifikus prioritásokhoz:

 • Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakma iránti vonzódásának fokozása.
 • Az innovatív szemléletmód és a digitális technológiák alkalmazásának támogatása az oktatásban és a tanulásban a Digitális oktatási cselekvési tervben és a Digitális oktatás akciótervben, illetve a Digitális kompetencia keretrendszerben (Digkomp 2.1) foglaltaknak megfelelően, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az átfogó innovációs szemlélet támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára történő alkalmazását.

A projekt célja továbbá a hagyományos digitális pedagógiai tanárképző program tágabb kontextusba ágyazása testreszabott iskolai kontaktusképzések szervezésével, összekapcsolva azt az intézményi digitális kompetenciát és a minőségi kultúrát fokozó szervezetfejlesztési elemekkel.

Célcsoport: szakképzésben dolgozó oktatók, intézményvezetők

Kedvezményezettek: szakképzésben tanuló diákok

Tervezett eredmények: 

 1. Eszköztár a Digitális Pedagógiai Stratégia kialakításához
 2. Digitális étlap – online tanulási környezet a szakképzésben oktató tanárok számára, a DigCompEdu keretrendszerbe foglalt kompetenciákhoz igazított mikro-tanulási elemekkel
  Bemutatjuk a DMC-t, tervezte: Kacsur Annamária
 3. A partneri szakképző iskolák helyszíni workshopjain kifejlesztett digitális tananyag
 4.  IKT-alapú kreatív osztálytermi munkán alapuló esettanulmányok
 5.  Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell – e-könyv, amely összefoglalja a tapasztalatokat, a kifejlesztett eszközöket és a tesztelt folyamatot más oktatási intézmények számára

A projekt weboldala:

https://vetwork.prompt.hu/

Partnerek:

 • Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország (koordinátor)
 • Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Magyarotszág
 • Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Szlovákia
 • Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola, Magyarország
 • SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium, Magyarország
 • Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Románia
 • Országos Magyar Továbbképző Központ, Románia
 • Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Szlovénia
 • University of Primorska Faculty of Management, Szlovénia

A projekt alapadatai:

 • Cím: Digital Culture for the 21st Century Vocational Education
 • Rövidítés: VETWork
 • Projektazonosító: 2020-1-HU01-KA202-078760
 • Program: Erasmus+ KA2 
 • Projekt típusa: Stratégiai partnerség
 • Részt vevő országok: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia
 • Időtartam: 2020. szeptember 1. – 2023. május 31.