BESS – Be Smart Seniors

Az Európai Bizottság az idősödést a 21. század egyik legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívásának tartja az európai társadalmak számára. 2014-ben az 65 éves vagy annál idősebb személyek aránya elérte a 18,5% -ot az EU-ban, és ez az arány a jövőben várhatóan tovább fog növekedni, 2080-ra csaknem 30% -ra.

Az idősebbek hozzátartozói, valamint a szociális és egészségügyi rendszer által tapasztalt nehézségek részben a technológia által kínált lehetőségek kihasználásával oldhatók meg. A modern IKT-eszközök és az online szolgáltatások hozzájárulhatnak az életminőség javításához, a személyes autonómia megőrzéséhez, az idősebbek személyes interakcióinak fenntartásához és fejlesztéséhez.

GRANDIS

A Grandis XXI. projekt célja gyakorlat orientált, modul-rendszerű, kompetencia-alapú továbbképzési program (tematika és tananyag) kidolgozása a szakképzés számára, amely a résztvevőket felkészíti az idős emberek otthonába telepített, életfunkciók megfigyelésére, riasztásra alkalmas okos eszközök, és az önálló életvitelt elősegítő, interneten keresztüli kapcsolatteremtést, kommunikációt, tanulást támogató IKT rendszerek hatékony alkalmazására.

GRANDIS XXI - 21st - Vocational Education for Interprofessional Elderly Care of the 21st century (2016-1-HU01-KA202-023044)
Erasmus+ KA2: Együttműködés az innováció terén és jó gyakorlatok cseréje
Résztvevő országok: Magyarország, Egyesült Királyság, Írország, Franciaország, Spanyolország
Időtartam: 2016. szeptember 1. – 2019. február 28.

Legeltetésre alapozott állattartást és tenyésztést támogató egyedkövetési monitoring információs rendszer összetevőinek kutatása és szolgáltatási prototípusának kifejlesztése

A projekt célja a hazai állattenyésztés fejlesztési stratégiával összhangban a legeltetésre alapozott őshonos és egyéb állatfajták egyedkövetési, monitoring és nyilvántartási igényeinek meghatározása, kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztési lehetőségek feltérképezése, vonatkozó rendszer követelmények meghatározása, az állattartók pénzügyi képességeinek megfelelő költségtakarékos technikai megoldások keresése, legkorszerűbb ICT megoldásokra épülő eszköz- és szoftver kombinációk kutatása, prototípus kifejlesztése és gyakorlati kipróbálása, valamint az eredmények széleskörű publikálása.

Oktatás

Cégünk számítástechnikai átképzésein, tanfolyamain és szakképzésein több ezren vettek részt és vizsgáztak sikeresen ECDL-vizsgaközpontunkban. 

E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n - TÁMOP-4.1.2/1-11/1

A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 projekt célja

  • képzési programok (tartalmi és módszertani) fejlesztése, digitális tartalomfejlesztés (68 tantárgy elektronikus tananyagának fejlesztése)
  • tartalomszolgáltatás modernizációja, tudásmenedzsment rendszer létrehozása,
  • az eredmények hasznosításához, fenntarthatóságához és folyamatos továbbfejlesztéshez szükséges oktatói felkészültség megteremtése, a képzők képzése.

A projekt összhangban a Digitális Megújulás Cselekvési Terv célkitűzéseivel

E-learning development in the Faculty of Science of the Eötvös Loránd University    (2011-2013)
 
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

TEIR-VÁTI

TeIR - VÁTI

A VÁTI Nonprofit Kft. Információszolgáltatási Igazgatósága az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) informatikai alkalmazásainak használatát segítő, 
-    nyílt forráskódú, eLearning keretrendszerben megvalósított oktató-alkalmazás, valamint
-    narrációval kiegészített oktató-videó készítését tervezi.

TeNeGen

Tenegen logo

Projektadatok:

Intel Teach

INTEL TEACH® tananyagok - Projektalapú tanulás

Az Intel® Teach program része az Intel évi 100 millió dollár értékű befektetési programjának, melynek célja a képzés minőségének javítása az egész világon.  
Az oktatási program keretében 70 országból már több mint 10 millió pedagógus végezte el a különböző kurzusokat.

SME 2.0

SME 2.0 hírlevél - 1. kiadás

A kis- és középvállalkozásokat világszerte a gazdasági növekedés hajtóerőinek tartják. Az Európai Bizottság által kiadott Kis Vállalkozás Cselekvési Tervben (“Small Business Act”) egyértelműen megfogalmazódik, a következő évek kiemelt politikai célja: az európak KKV-k gazdasági szerepének azonosítása.