KMR-12
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása a Közép-magyarországi régióban pályázat
 

Projektazonosító:
KMR_12-1-2012-0036
 
 
Konzorciumi partnerek:
Infinity Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet
PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt kezdete: 2012. 12. 01.
A projekt vége: 2014.05.31.
A PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a pályázat első munkaszakaszában vett részt, 2013. április 22-én kilépett a konzorciumból.

 

Az ökoinnováció a keresleti és kínálati oldalon egyaránt megjelenik, hiszen a már meglévő, működő zöld technológiai megoldások mellett folyamatosan keressük a továbbfejlesztett változatokat, a fenntartható fejlődés irányába mutató technológiai és eljárásbeli innovációt. Fontos lenne, hogy prototípusként már a kísérleti fázisban lévő technológiák is megjelenjenek a partnerként betársuló vállalkozások számára, tudástranszfert generálva a rohamosan fejlődését szakterületen.  A vállalkozások számára új lehetőségek nyílnak meg ökoinnovációk alkalmazása útján, tervezett beruházások, beszerzések előtt pedig egy zöld alternatívát kínálnak fel.
 
A fejlődésnek ugyanakkor egyre erősebb korlátja a szakterületen elérhető releváns tudás hiánya (knowledge gap): a tájékozottság/tájékoztatás hiányosságai miatt jelenleg nincs közvetlen kapcsolat a keresleti és a kínálati oldal között. A zöld technológiákra vonatkozó igény a keresleti oldalon igen gyakran azért nem jelentkezik, mert a vállalkozások a lehetőségeket messze nem ismerik,  nincsenek tudatában a megoldások költségmegtakarító tényezőivel.
 
Nem meglepő, hogy a jelenlegi elérhető adatbázisok többsége nem elég hatékony,  tartalmuk nem naprakész, egyrészt mivel az ökoinnovációk üzleti hasznosíthatóságára jelenleg még nincs egységes módszertan, másrészt mivel a szakterületre vonatkozó online tudástartalom rendkívül gyorsan változik és exponenciálisan növekszik.  
 
A projekt célja olyan, nyelvtechnológiai megoldásra épülő webalkalmazás fejlesztése, amely összegyűjti, rendszerezi és értékeli szektortól függetlenül ökoinnovációkat, és ezeket egy automatikusan, személyre szabva kiajánlja az érdeklődő vállalkozásoknak, egy online auditot követően.