TELEPOC-Point-of-Care TELEdiagnosztikai és monitor szolgáltatások innovatív fejlesztése" című pályázati projekt, melyhez a Prompt-H Kft. támogatást nyert a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap " Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására" felhívás keretén belül.

Projekt címe: TELEPOC - Point-of Care Telediagnosztikai és monitoring szolgáltatások innovatív fejlesztése

Projektazonosító: EU_KP_12_1_2013-0044

ECRS - Elektromos áramfogyasztást távolról vezérlő automatika

Az „Elektromos áramfogyasztást távolról vezérlő automatika - ECRS” a Prompt Számítástechnika Kft. által a KMOP-1.1.4-11/ B-201 1-0150 azonosító számon támogatott projekt keretében fejlesztett termék.

A fejlesztés eredménye egy egyszerűen kezelhető, interneten keresztül menedzselhető automatika, amellyel az energiafogyasztás jelentős mértékben csökkenthető olyan intézményekben, ahol az áramfogyasztó eszközök használata időben ütemezhető.

SEEDs FP7

A pályázati támogatás eredményeként a Prompt-H Kft. konzorciumi partnerként részt vett a 7. Kutatási és Technológiai keretprogram (FP7) „FP7-ICT-2011-8” felhívásra nemzetközi konzorciumban benyújtott pályamű tudományos előkészítésében, részt vállalt a benyújtáshoz szükséges konzorciumi munkában, és a feladatokhoz jogi, pénzügyi, iparjogvédelmi tanácsadás, pályázatírási szolgáltatást vett igénybe.

Intel Teach

Az Intel® Teach program része az Intel évi 100 millió dollár értékű befektetési programjának, melynek célja a képzés minőségének javítása az egész világon.  
Az oktatási program keretében 70 országból már több mint 10 millió pedagógus végezte el a különböző kurzusokat.

SME 2.0 hírlevél - 1. kiadás

A kis- és középvállalkozásokat világszerte a gazdasági növekedés hajtóerőinek tartják. Az Európai Bizottság által kiadott Kis Vállalkozás Cselekvési Tervben (“Small Business Act”) egyértelműen megfogalmazódik, a következő évek kiemelt politikai célja: az európak KKV-k gazdasági szerepének azonosítása.

Tenegen logo

Projektadatok:

A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 projekt célja

  • képzési programok (tartalmi és módszertani) fejlesztése, digitális tartalomfejlesztés (68 tantárgy elektronikus tananyagának fejlesztése)
  • tartalomszolgáltatás modernizációja, tudásmenedzsment rendszer létrehozása,
  • az eredmények hasznosításához, fenntarthatóságához és folyamatos továbbfejlesztéshez szükséges oktatói felkészültség megteremtése, a képzők képzése.

A projekt összhangban a Digitális Megújulás Cselekvési Terv célkitűzéseivel

Befogadó Munkahely Program

Hátrányos helyzetű munkavállalók számára szóló képzési-foglalkoztatási programban vett részt munkaadóként a PROMPT Számítástechnika Kft. A Befogadó Munkahely Program keretében grafikai asszisztens, programozó asszisztens és webszerkesztő munkakörökre készítették fel a projekt résztvevőit, akik később a PROMPT Kft. munkatársai lettek.  A projekt gazdája a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás Programja.
 

Embedding ICT/Multimedia Standardisation

A Leonardo program keretében (2004-2006) a konzorcium három informatikai szakma követelményrendszerét dolgozta ki a EQF (European Qualification Framework) ajánlásainak megfelelően. A kísérleti képzés - a partnerországok részvételével - a Prompt által fejlesztett "Sirius" e-learnig keretrendszerben zajlott.

Bővebb ismertető: Embedding Standards

TEIR-VÁTI

A VÁTI Nonprofit Kft. Információszolgáltatási Igazgatósága az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) informatikai alkalmazásainak használatát segítő, 
-    nyílt forráskódú, eLearning keretrendszerben megvalósított oktató-alkalmazás, valamint
-    narrációval kiegészített oktató-videó készítését tervezi.