A Vetwork projekt logója

A VETWork – Digital Culture for the 21st Century Vocational Education - 2020-1-HU01-KA202-078760 - projekt célja egy új képzési, beavatkozási modell kidolgozása, amely szorosan kapcsolódik a szakképzés területén megfogalmazott szektorspecifikus prioritásokhoz:

  • Rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakma iránti vonzódásának fokozása.
  • Az innovatív szemléletmód és a digitális technológiák alkalmazásának támogatása az oktatásban és a tanulásban a Digitális oktatási cselekvési tervben és a Digitális oktatás akciótervben, illetve a Digitális kompetencia keretrendszerben (Digkomp 2.1) foglaltaknak megfelelően, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az átfogó innovációs szemlélet támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára történő alkalmazását.

A Grandis XXI. projekt célja gyakorlatorientált, modulrendszerű, kompetenciaalapú továbbképzési program (tematika és tananyag) kidolgozása a szakképzés számára, amely a résztvevőket felkészíti az idős emberek otthonába telepített, életfunkciók megfigyelésére, riasztásra alkalmas okoseszközök és az önálló életvitelt elősegítő, interneten keresztüli kapcsolatteremtést, kommunikációt, tanulást támogató IKT-rendszerek hatékony alkalmazására.

A projekt weboldala: https://www.grandis21.hu/

A Tempus Közalapítvány Határtalan hatás című online konferenciáján az alábbi videót mutattuk be a projektről:

A Be@CyberPro projekt logója

A projekt résztvevői magáncégekkel és akadémiai intézményekkel szándékoznak együttműködni, hogy középiskolákon és szakiskolákon keresztül népszerűsítsék a kiberbiztonsági szakterületet, és áthidalják a nemek közti szakadékot az iparágban. A cél készíteni: a) nyílt oktatási erőforrásokat (OER) a diákok és tanárok képzésére és tudatosságának növelésére; b) egy átfogó oktató videojátékot és c) egy könyvet a nemi egyenlőséggel kapcsolatos tudatosság növelésére az IKT terén. Számos bolgár, ír, magyar és spanyol intézmény vesz részt a projektben.

A projekt célja a hazai állattenyésztés fejlesztési stratégiával összhangban a legeltetésre alapozott őshonos és egyéb állatfajták egyedkövetési, monitoring és nyilvántartási igényeinek meghatározása, kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztési lehetőségek feltérképezése, vonatkozó rendszer követelmények meghatározása, az állattartók pénzügyi képességeinek megfelelő költségtakarékos technikai megoldások keresése, legkorszerűbb ICT megoldásokra épülő eszköz- és szoftver kombinációk kutatása, prototípus kifejlesztése és gyakorlati kipróbálása, valamint az eredmények széleskörű publikálása.

PLENTIS

A PLENTIS projekt célja hogy játékos formában segítsen a diákoknak a tanulásban, a tanároknak pedig a tanításban. A projektet megvalósító partnerség egy online oktatójáték gyűjteményt kínál a felhasználóknak, melynek központjában a mezőgazdasági vállalkozások állnak. A játékok célja az ehhez a szektorhoz tartozó kompetenciák fejlesztése.

A PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1993 óta folytat felnőttképzési tevékenységet, melynek keretében munkaerő-piaci képzéseket valósítunk meg. Cégünk több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetű munkavállalók átképzésében: pályakezdők, tartós álláskeresők, megváltozott munkaképességűek és GYES-ről, GYED-ről visszatérők munkába állását informatikai szakképzésekkel segítjük elő.

 

2inno.eu – "Do innovation now!"

Ízelítő videó KKV-k számára

ITACA Projekt - tudástranszfer - kompetencia rendszer

Az "ITACA - IT Administrator Competences Development and Acknowledgment" projekt célja az informatikai szakterületen működő oktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése, annak érdekében, hogy javuljon a képzési rendszerek minősége és a diákok versenyképes végzettséggel és felkészültséggel lépjenek ki a munka világába.

Az Európai Bizottság az idősödést a 21. század egyik legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívásának tartja az európai társadalmak számára. 2014-ben az 65 éves vagy annál idősebb személyek aránya elérte a 18,5% -ot az EU-ban, és ez az arány a jövőben várhatóan tovább fog növekedni, 2080-ra csaknem 30% -ra.

Az idősebbek hozzátartozói, valamint a szociális és egészségügyi rendszer által tapasztalt nehézségek részben a technológia által kínált lehetőségek kihasználásával oldhatók meg. A modern IKT-eszközök és az online szolgáltatások hozzájárulhatnak az életminőség javításához, a személyes autonómia megőrzéséhez, az idősebbek személyes interakcióinak fenntartásához és fejlesztéséhez.

KMR-12
A projekt célja olyan, nyelvtechnológiai megoldásra épülő webalkalmazás fejlesztése, amely összegyűjti, rendszerezi és értékeli szektortól függetlenül ökoinnovációkat, és ezeket egy automatikusan, személyre szabva kiajánlja az érdeklődő vállalkozásoknak, egy online auditot követően.