Cégünk számítástechnikai átképzésein, tanfolyamain és szakképzésein több ezren vettek részt és vizsgáztak sikeresen ECDL-vizsgaközpontunkban. 

A PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1993 óta folytat felnőttképzési tevékenységet, melynek keretében munkaerő-piaci képzéseket valósítunk meg. Cégünk több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik hátrányos helyzetű munkavállalók átképzésében: pályakezdők, tartós álláskeresők, megváltozott munkaképességűek és GYES-ről, GYED-ről visszatérők munkába állását informatikai szakképzésekkel segítjük elő.

 

A projekt célja a hazai állattenyésztés fejlesztési stratégiával összhangban a legeltetésre alapozott őshonos és egyéb állatfajták egyedkövetési, monitoring és nyilvántartási igényeinek meghatározása, kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztési lehetőségek feltérképezése, vonatkozó rendszer követelmények meghatározása, az állattartók pénzügyi képességeinek megfelelő költségtakarékos technikai megoldások keresése, legkorszerűbb ICT megoldásokra épülő eszköz- és szoftver kombinációk kutatása, prototípus kifejlesztése és gyakorlati kipróbálása, valamint az eredmények széleskörű publikálása.

PLENTIS

A PLENTIS projekt célja hogy játékos formában segítsen a diákoknak a tanulásban, a tanároknak pedig a tanításban. A projektet megvalósító partnerség egy online oktatójáték gyűjteményt kínál a felhasználóknak, melynek központjában a mezőgazdasági vállalkozások állnak. A játékok célja az ehhez a szektorhoz tartozó kompetenciák fejlesztése.

2inno.eu – "Do innovation now!"

Ízelítő videó KKV-k számára

ITACA Projekt - tudástranszfer - kompetencia rendszer

Az "ITACA - IT Administrator Competences Development and Acknowledgment" projekt célja az informatikai szakterületen működő oktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése, annak érdekében, hogy javuljon a képzési rendszerek minősége és a diákok versenyképes végzettséggel és felkészültséggel lépjenek ki a munka világába.

KMR-12
A projekt célja olyan, nyelvtechnológiai megoldásra épülő webalkalmazás fejlesztése, amely összegyűjti, rendszerezi és értékeli szektortól függetlenül ökoinnovációkat, és ezeket egy automatikusan, személyre szabva kiajánlja az érdeklődő vállalkozásoknak, egy online auditot követően.

TELEPOC-Point-of-Care TELEdiagnosztikai és monitor szolgáltatások innovatív fejlesztése" című pályázati projekt, melyhez a Prompt-H Kft. támogatást nyert a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap " Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására" felhívás keretén belül.

Projekt címe: TELEPOC - Point-of Care Telediagnosztikai és monitoring szolgáltatások innovatív fejlesztése

Projektazonosító: EU_KP_12_1_2013-0044

ECRS - Elektromos áramfogyasztást távolról vezérlő automatika

Az „Elektromos áramfogyasztást távolról vezérlő automatika - ECRS” a Prompt Számítástechnika Kft. által a KMOP-1.1.4-11/ B-201 1-0150 azonosító számon támogatott projekt keretében fejlesztett termék.

A fejlesztés eredménye egy egyszerűen kezelhető, interneten keresztül menedzselhető automatika, amellyel az energiafogyasztás jelentős mértékben csökkenthető olyan intézményekben, ahol az áramfogyasztó eszközök használata időben ütemezhető.

SEEDs FP7

A pályázati támogatás eredményeként a Prompt-H Kft. konzorciumi partnerként részt vett a 7. Kutatási és Technológiai keretprogram (FP7) „FP7-ICT-2011-8” felhívásra nemzetközi konzorciumban benyújtott pályamű tudományos előkészítésében, részt vállalt a benyújtáshoz szükséges konzorciumi munkában, és a feladatokhoz jogi, pénzügyi, iparjogvédelmi tanácsadás, pályázatírási szolgáltatást vett igénybe.